Lille Danmark hvad nu?

I Danmark ved vi ikke hvad vi vil eller hvor vi er på vej hen. Vi er blevet den individualiserede generation som ikke tænker længere ud over end vores egen næsetip. Det der gælder er hvorledes jeg kan kan komme frem i verdenen og kun mig. Gamle dyder som frihed, lighed og broderskab er en saga blot. Dyder som har skabt vores velfærdssamfund. Empati, social indignation og hjælp din nabo er blevet en by i Rusland. Vi ser det i trafikken, i storcentrene, hos politikerne og på gaden i form af hjemløse tiggere. Vi har implementeret en morale, eller mangel på samme som kommer et andet sted fra. Sådan var det ikke i 70´erne. Det var en anden tid og folk havde en mere en tendens til at hjælpe hinanden.

Man kan spørge hvordan kunne det gå så galt? Globalisering, Thatcher og Reagan banede vejen for privatiseringer, løndumping og fagforeningers decimering. Denne inspirationskilde har afstukket vejen for Danmark. Med vores EU medlemskab og fragivelse af suverænitet på flere vitale områder ser vi i dag et folketing som en art embedsværk som implementerer love fra Bruxelles. Hvor kommer disse love fra i Brussel? Multinationale selskabers lobbyister kreérer over 80% af lovene til EU-parlamentet og EU kommisionen. Disse selskaber breder sig således globalt og også i Danmark hvor de oven i købet underlader at betale skatter og overfører, via for dyrt solgte varer til sig selv, overskud til skattely. Over halvdelen af verdens økonomiske transaktioner ender i skattely. Det er ufattelige summer. Kort sagt  kører multinationale selskaber over halvdelen af hele verdens økonomi. Altså de er lige så stærke som stater.

Vi ser således en verden hvor staters indflydelse på verdensplan bliver mindre og mindre og også lille Danmark. Vi har været vant til et velfærdssamfund men det er i disse tider på retræte. Vi er kort sagt i en periode hvor vi er ved at blive løbet over ende uden at vi egentligt forstår hvorfor eller hvordan. Man kan spørge. Lille Danmark hvad nu?